Skip to content

Лимак, Скопје

Мешан комплексен проект

ЛокацијаУл. Јордан Мијалков бб, Скопје, Северна Македонија

Име на клиентLimak DOO Skopje

Почеток14.03.2019