Вел Сити

Вел Сити - станбен и деловен простор во Велес

Брегалница, Штип

Државен пат А4 делница Штип-Радовиш

Порта

Станбена и деловна зграда - Порта (Порта)

Лимак

Мешан комплексен проект зад Рамстор Мол Скопје

Изградба на мост

Изградба на мост на реката Вардар на бул. АСНОМ

Уривање и ископување

Уривање на постоечки објект и ископување на длабочина од 10.50